New Teej Song 2073 Dhoko pura Garideuna-Pushkar Sunuwar Samjhana magar

LISTEN AND SUPPORT NEPALI MUSIC
Song-Dhoko pura garideuna mero…
Singer-Pushkar Sunuwar & Samjhana Magar
Lyrics-Shankar Adhikari “Ghayal”
Music/Araange-Pushkar Sunuwar
camara-Rameshwar Humagai
choreographer/Edit-Kranti Kc
Artist-Jyoti Magar/Durgesh Thapa
Director-Shankar Adhikari “Ghayal”

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *